• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/33.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/dfd.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/lveis1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/lveis4.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/lveis5.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/lveis6.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/lveis7.jpg

Онцлох мэдээ

2014-06-07 -Автомашингүй өдөр,автомашинтай өдрийн агаарын бохирдлын хэмжээг тогтоож харьцуулалт хийлээ

 22Улаанбаатар хотод “Автомашингүй өдөр”- ийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2014 оны 6 дугаар сарын 07- ний өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд автозамын хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар нийслэлд хаах болсонтой холбогдуулан зам хаасан цэгүүдэд, тухайлбал: Зүүн 4 зам, Бөхийн өргөө, Их дэлгүүр, Ялалтын талбай, Баруун 4 замд нийт таван цэг дээр орчны агаарын бохирдлын хэмжээг тогтоож, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнт үетэй харьцуулсан хэмжилтийг хийлээ. Гадна орчны салхины чиглэл хурдаас шалтгаалан агаарын бохирдуулагч бодисууд зарим цэгүүдэд стандарт үзүүлэлтээс өндөр гарсан байнà. Жишээ нь зүүн 4-н замын ойролцоо хүхрийн давхар исэл стандарт утга болон автомашинтай өдрийн хэмжилтээс их гарсан байна.

NO2 -азотын давхар ислийн агууламж автомашинтай өдрийн хэмжилтээр бүх цэгүүд дээр стандарт утгаас давсан үзүүлэлттэй байгаа нь тээврийн хэрэгслийн түлшний шаталтаас

уг хий замын дагуух орчинд ихээхэн хэмжээгээр хаягддаг болохыг харуулж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ДҮН (2014.2 сар)

           Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны Хяналт, үнэлгээний хэлтсээс өвлийн халаалтын улиралд хийгдэх төлөвлөгөөт хэмжилтийн хуваарийн дагуу 2014 оны 2 дугаар сарын 05-14-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 8 дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаарын чанарын хэмжилтийг хийж гүйцэтгэлээ. 2014 оны 2 дугаар сарын 05-наас 14-ний өдрүүдийн 20:00-23:00 цагуудын хооронд хийгдсэн хэмжилтийн дүнгээр дүүргүүдийн агаарын чанарын байдлыг графикаар харьцуулж үзүүлбэл:

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ДҮН (2013.11 сар)

 
           Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны Хяналт, үнэлгээний хэлтсээс өвлийн халаалтын улиралд хийгдэх төлөвлөгөөт хэмжилтийн хуваарийн дагуу 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-28-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаарын чанарын хэмжилтийг хийж гүйцэтгэлээ.

Холбоосууд

Нийслэлийн Агаарын чанарын алба
Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллана
2014 оны 7-р сарын 03, Пүрэв гариг, 15:48

UntitledАгаарын тухай хуульд 2013 оны 12 дугаар сарын 12-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт орж, тус Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо нь Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрхэд шилжин шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллаж байна. Тус хорооноос дараахь ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.

- Улсын Их Хурлаас Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг 2014 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр баталсантай холбогдуулан хуулийн дагуу татвараас чөлөөлөгдөх тоног төхөөрөмж, сэлбэг, хэрэгсэлийн жагсаалтад агаарын бохирдлыг бууруулахад ач холбогдол бүхий эрчим хүчний хэмнэлтэт бүтээгдэхүүн, сайжруулсан түлш зэрэг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг, хэрэгслийг нэмж батлууллаа. Мөн Агаарын бохирдлыг бууруулах ач холбогдол бүхий сайжруулсан түлш, сайжруулсан зуухны холбогдох стандартуудыг шинэчлэн батлууллаа.

Дэлгэрэнгүй...
 
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр
2014 оны 6-р сарын 25, Лхагва гариг, 09:10

             Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр
Нэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл, шаардлага Сэргээгдэх эрчим хүчийг эрчимтэй хөгжүүлэх дэлхий дахины хөгжлийн хандлага, манай орны хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөн ашиглах явдал өнөөгийн хөгжлийн чухал зорилт болж байна. Монгол Улсын Засгийн газар байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг судлан ашиглах замаар, юуны өмнө эрчим хүчээр бүрэн хангагдаагүй байгаа хөдөөгийн айл өрх, эрчим хүчний төвлөрсөн эх үүсвэрт холбогдоходихээхэн хөрөнгө зардал шаардагддаг сум, суурин газрын цахилгаан хангамжийг сайжруулахад сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглахад ихээхэн ач холбогдол өгч байна.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Мянганы хөгжлийн зорилт, Монгол Улсын XXI зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр, Монгол Улсын эрчим хүчний тогтвортой хөгжлийн стратеги /2002-2010 он/ зэрэг төрийн бодлогын баримт бичгүүдэд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах нь манай улсын эрчим хүчний салбарын тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгон хөгжүүлэхээр онцлон заасан билээ.

Дэлгэрэнгүй...
 
2014-06-07 -Автомашингүй өдөр,автомашинтай өдрийн агаарын бохирдлын хэмжээг тогтоож харьцуулалт хийлээ
2014 оны 6-р сарын 19, Пүрэв гариг, 15:32

 22Улаанбаатар хотод “Автомашингүй өдөр”- ийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2014 оны 6 дугаар сарын 07- ний өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд автозамын хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар нийслэлд хаах болсонтой холбогдуулан зам хаасан цэгүүдэд, тухайлбал: Зүүн 4 зам, Бөхийн өргөө, Их дэлгүүр, Ялалтын талбай, Баруун 4 замд нийт таван цэг дээр орчны агаарын бохирдлын хэмжээг тогтоож, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнт үетэй харьцуулсан хэмжилтийг хийлээ. Гадна орчны салхины чиглэл хурдаас шалтгаалан агаарын бохирдуулагч бодисууд зарим цэгүүдэд стандарт үзүүлэлтээс өндөр гарсан байнà. Жишээ нь зүүн 4-н замын ойролцоо хүхрийн давхар исэл стандарт утга болон автомашинтай өдрийн хэмжилтээс их гарсан байна.

NO2 -азотын давхар ислийн агууламж автомашинтай өдрийн хэмжилтээр бүх цэгүүд дээр стандарт утгаас давсан үзүүлэлттэй байгаа нь тээврийн хэрэгслийн түлшний шаталтаас

уг хий замын дагуух орчинд ихээхэн хэмжээгээр хаягддаг болохыг харуулж байна.

Дэлгэрэнгүй...
 
" Сайжруулсан зуух - 2014 " үзэсгэлэн 2014-06-18,19 боллоо
2014 оны 6-р сарын 18, Лхагва гариг, 16:08

DSC02729Гэр хорооллын Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор нийлүүлэгдэж байгаа сайжруулсан зуухны үзэсгэлэнд Монгол улс талаас 10-н аж ахуйн нэгж, Хятад улс талаас 10-н Аж ахуйн нэгж оролцож туршлага судлаж, зуухнуудынхаа онцлог давуу талыг таниулахуулзалт, арга хэмжээ 2014-06-18,19-нд Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхимийн гадна тадбайд боллоо.

Дэлгэрэнгүй...
 
уулзалт Дулааны III цахилгаан станцад болж, тус станцын 50 МВт-ийн өргөтгөлийн нээлтийн ажиллагаанд Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг оролцлоо.
2014 оны 6-р сарын 17, Мягмар гариг, 16:10

b6db16a6fb123d28originalДаваа гараг бүрт болдог “Бүтээн байгуулалтын цаг" уулзалт Дулааны III цахилгаан станцад болж, тус станцын 50 МВт-ийн өргөтгөлийн нээлтийн ажиллагаанд Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг оролцлоо. Дарханы дулааны станц 48 МВт-ын хүчин чадалтай. Энэ станцын дайны өргөтгөлийг өчигдөр хүлээж авлаа.

Энэ нь манай улсын эрчим хүчний салбарт сүүлийн 25 жилд хийгдээгүй бүтээн байгуулалт ажээ. Энэхүү бүтээн байгуулалтад Чингис бондын хөрөнгөөс 35 сая ам.доллар зарцуулсан байна. Нээлтийн ажиллагааны үеэр “Чингис бонд 20 мянган айл өрхөд элч дулаан, гэрэл цахилгаан болж очиж байна” гэдгийг Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг онцолж байсан юм.

Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хангах, тасралтгүй, найдвартай ажиллах, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, өндөр хүчин чадалтай станц болгох зорилгоор Шинэчлэлийн Засгийн газар өнгөрсөн жилийн дөрөвдүгээр сард Дулааны III цахилгаан станцыг өргөтгөхөөр шийдвэрлэсэн.

БНХАУ-ын “Human Industrial Equipment Installation” компани нэг жилийн хугацаанд энэхүү өргөтгөлийг барьж, ашиглалтад оруулж байгаа нь энэ юм. Харин УИХ-ын гишүүн, Эрчим хүчний сайд М.Сономпил “Засгийн газрын бүтцэд 2012 онд Эрчим хүчний яамыг шинээр үүсгэн байгуулсан нь сүүлийн жилүүдэд доголдолтой явж ирсэн энэ салбарт томоохон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт босоход ихээхэн хувь нэмэр болж байна.

IV цахилгаан станцын 120 МВт-ын өргөтгөлийг энэ оны ирэх аравдугаар сард хүлээж авна. Нийслэлийн зүүн бүсийг дулаанаар хангах 300 MBт-ын хүчин чадалтай “Амгалан” дулааны станц арваннэгдүгээр сард ашиглалтад орно. Дулааны V станцын гэрээг энэ сард багтаан байгуулж, ажлыг нь эхлүүлнэ. Өмнөговь, Эгийн голд цахилгаан дулааны станц барьж байгуулах томоохон төслүүд хэрэгжиж байна.

Дэлгэрэнгүй...
 
« ЭхлэхӨмнөх12345678910ДараахиТөгсгөл »

Хуудас 12-с 1

Санал асуулга

Таны бодлоор Улаанбаатар хотын агаарыг аль нь хамгийн их бохирдуулж байна вэ?

48.8%
41.1%
3.6%
3.3%
3.2%
Loading...

Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны үйл ажиллагаа, үйлчилгээг та хэрхэн үнэлдэг вэ?

32.8%
32.8%
34.4%
Loading...

Манай зочид

ӨнөөдөрӨнөөдөр45
ӨчигдөрӨчигдөр141
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног658
Энэ сардЭнэ сард3812
HийтHийт122820

Цаг агаар